Colegiul de redacție

Redactor responsabil: prof. dr. ing. Stelian Alexandru BORZ Redacția: Cristian BECHERU Membri: prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN ing. Adam CRĂCIUNESCU prof. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU conf. dr. ing. Mihai DAIA s.l Gabriel DUDUMAN prof. dr. ing. Ion I. FLORESCU ing. Olga GEORGESCU acad. prof. Victor GIURGIU prof. dr. ing. Sergiu HORODNIC ing. Maftei Read more