Secținea I – articole științifice si tehnice

Se vor lua în considerare, cu prioritate, lucrări originale, de regula în limba română, dar și în alte limbi (engleză, franceză, germană), în cazul unor articole de valoare științifică deosebită și de interes internațional. Nu se primesc articole  publicate anterior sau trimise spre publicare, concomitent și altor publicații. Lucrările pentru secțiunea I pot fi atât Read more

Secțiunea a II-a – diverse

Materialele propuse spre publicare vor fi mai scurte decât cele pentru secțiunea 1(1-4 pagini format A4) și se includ în rubricile: – Aniversări, Comemorări, Necrolog; – Cronică – privind conferințe, simpozioane, consfatuiri, sesiuni tehnico-științifice, contacte la nivel internațional; Read more