REVISTA PĂDURILOR publică o gamă largă de tipuri de lucrări (în ordinea apariției): editoriale, lucrări de cercetare (articole sau note ale unei cercetări nefinalizate), sinteze din literatura de specialitate, puncte de vedere asupra unor problematici din domeniul silvic, interviuri, cronicile unor evenimente de interes pentru viața silvică internă și internațională și recenzii. Adresa de corespondență Read more