Revista Pădurilor la zi

Revista Pădurilor  Nr: 1/ 2017

50th Anniversary of the International Symposium on Forestry Mechanization, Braşov, Romania, 25th – 29th September 2017 | A 50-a aniversare a Simpozionului Internațional de Mecanizare Forestieră, Braşov, România, 25 – 29 septembrie 2017

* Stelian Alexandru Borz

Economic Balances and GHG Emissions of Forest Biomass Utilization in Kanuma Area of Tochigi Prefecture, Japan |  Balanța economică şi emisiile de gaze cu efect de seră relaționate cu utilizarea biomasei forestiere în zona Kanuma, Tochigi, Japonia

* Kazuhiro Aruga

Using Sound Pressure Sensors to Monitor the Performance of Manually Operated Circular Saws: What Parameters and to What Extent Can They Be Inferred? | Utilizarea senzorilor de măsurare a nivelului de presiune acustică la monitorizarea performanțelor ferăstraielor circulare acționate manual: ce parametri pot fi estimați şi în ce măsură pot fi aceştia estimați? 

* Marius Cheța
* Daniel Șerban
* Gheorghe Ignea
* Rudolf Alexandru Derczeni
* Victor Sfeclă
* Stelian Alexandru Borz

Irish Wood Fuel Database  – A WEB Based Database of Wood Fuel Parameters |  Irish Wood Fuel Database – O bază de date WEB pentru parametrii combustibililor lemnoşi 

* Enda Coates
* Brian Cronin
* Cristopher Mcguren
* Nicholas Mockler
* Maeve Kennealy
* Eleanor Owens
* Tom Kent

A New M.S. Excel – V.B.A. Tool for Postural Data Processing and Analysis in Forest Operations | Unealtă M.S. Excel – V.B.A. pentru procesarea şi analiza datelor de natură posturală în operații forestiere

* Mădălina Fornea

Application of PERT & CPM for Forest Utilization Planning | Utilizarea PERT şi CPM în planificarea operațiilor forestiere

* Majid Lotfalian
* Mahboobe Sabzi
* Ali Hosseini Yekani
* Saba Peirov

Map of Stone Quarries and Gravel Pits in Romania: Possibilities to Use the Materials in Forest Road Construction | Hartă interactivă a carierelor de piatră şi a balastierelor din România: Posibilități de utilizare a materialelor în construcția de drumuri forestiere

* Iulian Mihai Nenu