Revista Pădurilor la zi

Revista Pădurilor  Nr. 1 / 2019


Măsurile de conservare a biodiversității și utilizarea resursei forestiere: situația planurilor de management ale ariilor naturale protejate gestionate de RNP-Romsilva

* Ciprian Negru

* Robert Pache

*Bogdan Popa

 


Evaluarea efectului de margine generat de drumuri forestiere, prin variabile microclimatice selectate, în păduri de foioase din zona deluroasă a Republicii Moldova

*Gabriela C. Tiţă

*Marina V. Marcu

*Victor Sfeclă

*Ion Talmaci

 


Analiza costurilor în cazul lucrărilor de drumuri executate în regie proprie sau cu terți

* Elena Camelia Mușat

*Rudolf A. Derczeni

*Ionuț Bitir

*Sarantis A. Liampas

*Valentina D. Ciobanu


Participare românească la ,,4th International Congress on Planted Forests” și la aniversarea de 60 de ani a Academiei Forestiere a Republicii Populare Chineze

*Marina Viorela Marcu

*Mihai Ispas

 


A VIII-a ediție a Simpozionului Internațional „Forest and Sustainable Development”, Brașov, 25 – 27 octombrie 2018

* Elena Camelia Mușat