Revista Pădurilor la zi

Revista Pădurilor  Nr. 4 / 2021

Influenţa altitudinii asupra proprietăţilor fizico-chimice ale solurilor din amestecuri de fag cu răşinoase

* Avram CICŞA

* Gheorghe Marian TUDORAN

* Maria BOROEANU

* Alexandru Claudiu DOBRE

* Gheorghe SPÂRCHEZ

 


Gradientul indicelui de stare al lucrărilor hidrotehnice transversale utilizate în amenajarea albiilor torențiale

* Alin-Lucian Mihalache

* Ioan Clinciu

* Șerban Octavian Davidescu

* Nicu Constantin Tudose

* Mirabela Marin

* Cezar Ungurean

* Adriana Agafia Davidescu

* Oana Nicoleta Tudose

 


Soluții tehnice pentru combaterea înzăpezirilor prin crearea perdelelor forestiere de protecţie: studiu de caz

* Elena Camelia MUŞAT