Revista Pădurilor la zi

Revista Pădurilor  Nr: 3-4 / 2016

Rezultate preliminare privind conservarea seminţelor de brad (Abies alba Mill) în România

* Georgeta Mihai
* Maria Mărgineanu
* Mihai Liviu Daia

Starea de sănătate a arboretelor de pin instalate pe terenuri degradate din Subcarpații Buzăului

* Ciprian V. Silvestru-Grigore
* Gheorghe Spârchez
* Florin Dinulică

Der Baumhaselwald bei Oravita 

* Eckhard Richter

Stabilitatea arboretelor ce vegetează pe stațiuni extreme din bazinul râului Bistrița

* Gheorghe Bîrsan

Determinarea volumului părţii inferioare a fusului arborilor pe picior şi stivelor de lemn prin procedee specifice fotogrammetriei digitale terestre

* Adrian-Cosmin Ghimbăşan

Conceptul serviciilor ecosistemice – soluție pentru sprijinirea efortului de reglementare a sectorului silvic în România

* Bogdan Popa
* Robert George Pache

Retenția pluvială într-un arboret de fag cu semințiș din cuprinsul rezervației naturale „Stejerișul Mare”

* Ioan Clinciu
* Nicu-Constantin Tudose
* Mihai-Daniel Niță
* Alexandru Belciu
* Ancuța Zaharia

Cercetări privind îmbunătăţirea metodelor de altoire la specii ornamentale: II. Bradul argintiu (Abies concolor)

* Ioan Blada
* Teodora Panea

Concepte de automatizare a activităţii de colectare a datelor cu aplicabilitate în monitorizarea performanţei productive în operaţii de gestionare a culturilor de salcie de rotaţie scurtă

* Nicolae Talagai
* Stelian Alexandru Borz

Analiza variantelor de structuri rutiere în contextul sporirii capacităţii portante a drumurilor forestiere

* Elena Camelia Mușat
* Valentina Doina Ciobanu
* Jean Vișan
* Cătălina Antoniade
* Silviu Constantin Săceanu

Din istoria silviculturii
Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă. Academia de Minerit şi Silvicultură de la Schemnitz

Recenzie
Neculai Bogdan, Cristinel Constandache, Sanda Nistor: „Consecințele despăduririlor – Reconstrucția ecologică a Vrancei”, Editura silvică, 2015, 288 p.