Revista Pădurilor la zi

Revista Pădurilor  Nr. 4 / 2020

Challenges Faced by the Ecuadorian Forests and Forest Industry

* Danny Castillo Vizuete

* Alex Gavilanes Montoya

 


EFFECTS OF SAMPLING STRATEGY ON THE ACCURACY OF POSTURAL CLASSIFICATION: AN EXAMPLE FROM MOTORMANUAL TREE FELLING AND PROCESSING

* Stelian Alexandru Borz

* Sarahi Nicole Castro Pérez

 


Ediţia a IX-a a simpozionului internaţional Pădurea şi dezvoltarea durabilă, 16 octombrie 2020, Braşov, România

* Alexandru Lucian Curtu

* Stelian Alexandru Borz


INTEGRAREA STUDENŢILOR ÎN ACTIVITĂŢI DE CERCETARE: UN EXEMPLU DE LA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE DIN BRAŞOV

* Marina Viorela Marcu


Cât grăieşte o fotografie?

* Ştefan Vlonga

 


PROF. DR. ING. AUREL RUSU (1917-2020) – PERSONALITATE MARCANTĂ A SILVICULTURII ȘI GEODEZIEI ROMÂNEȘTI

* Iosif Vorovencii

* Alexandru Lucian Curtu