Revista Pădurilor la zi

Revista Pădurilor  Nr. 3 / 2019


1. Aplicarea conceptului serviciilor ecosistemice în sectorul forestier al Republicii Moldova

* Nicolae Talpă

* Gabriela C. Tiță

* Bogdan Popa


Cable Yarding Practices in Romania: An Analysis of Corridor Geometry Based on Aerial Imagery and GIS Techniques

* Vlad Gabriel Popa

* Stelian Alexandru Borz


Evaluarea productivității şi a condițiilor ergonomice posturale în operații mecanizate de întreținere a solului realizate cu agregate pentru discuit şi frezat în culturi de plop

* Tiberiu Marogel-Popa

* Marina Viorela Marcu

* Silvestru Ilie Nuţă

* Stelian Alexandru Borz


Excursia de studii, 2019

* Marina V. Marcu