Revista Pădurilor la zi

Revista Pădurilor  Nr: 2 / 2017


Prof. dr. ing. biol. dr. H.C. Darie Parascan, membru titualr A.S.A.S (1927 – 2016) – o viață dedicată învațământului superior silvic din România

* Dan – Marian GUREAN

* Marius DANCIU


Influența carbonatului de calciu asupra productivității arboretelor de salcâm

* Lucian DINCĂ


Armonizarea unor acte normative privind cubajul lemnului rotund – o prioritate a sectorului forestier

* Maria Magdalena VASILESCU


Lemnul de cireș pădureț pe picior din pădurile Ocolului Silvic Bârzava (Arad): stadiul actual al calității

* Iulian OAIDA

* Florin DINULICĂ


Discolorarea zonală anormală în duramenul cireșului pădureț (Prunus avium L.)

* Johann KRUCH


Evoluţia unor culturi forestiere pe terenuri degradate din zona de silvostepă în contextul schimbărilor climatice

* Cristinel CONSTANDACHE

* Laurențiu POPOVICI

* Costică BABAN


Vizibilitatea internațională a jurnalului Revista Pădurilor: 1970-2015

* Stelian Alexandru BORZ