Secținea I – articole științifice si tehnice

Se vor lua în considerare, cu prioritate, lucrări originale, de regula în limba română, dar și în alte limbi (engleză, franceză, germană), în cazul unor articole de valoare științifică deosebită și de interes internațional.

Nu se primesc articole  publicate anterior sau trimise spre publicare, concomitent și altor publicații.

Lucrările pentru secțiunea I pot fi atât articole originale, bazate pe cercetări proprii, cât și articole de sinteză, pentru domenii de vârf ale științelor silvice.

Materialele pentru secțiunea I vor fi redactate de autori, în următoarele condiții:

 1. articole originale sau de sinteză (text cu tabele, figuri, grafice, fotografii, bibliografie, urmat de datele despre autori si rezumatul în limba engleză) nu vor depăși 10-12 pagini față format A4, cu marginile de 2 cm, redactate cu font Times New Roman, marimea corpului de litera 11, la doua rânduri, folosindu-se doar caractere (litere) drepte sau pentru sublinieri cursive (italice);
 2. în cazul articolelor originale, bazate pe cercetări proprii, acestea vor fi structurate pe cinci capitole, cu titluri și subtitluri aldine (bold) (1. Introducere; 2. Locul cercetărilor; 3. Metoda de cercetare; 4. Rezultate și discuții; 5. Concluzii și recomandări);
 3. denumirile științifice ale speciilor de plante și animale se scriu cu caractere înclinate (italice), cu excepția numelui autorului (Fagus sylvalica L);
 4. citarea tabelelor, figurilor, fotografiilor inserate în text se face, cu caractere normale, în paranteză (tab. 5, fig. 3, foto 2). Figurile, graficele și fotografiile vor fi pregătite ca fișiere jpg, tif, bmp, pe cât posibil cu lățimea de 8 cm;
 5. citarea în text a autorului (autorilor) se face în ordinea autor(i) – virgulă – an publicare, în care sistemul: un autor – Marcu, 1989; doi autori – Marcu și Ionescu, 1989; trei sau mai mulți autori – Marcu et al., 1989;
 6. titlul tabelelor (poziționat înainte de tabel), al figurilor, fotografiilor (incluse sub figură, grafic sau fotografie) se scrie cu caractere aldine (bold), lațimea tabelelor este recomandata să fie de 8 cm sau 17 cm;
 7. lucrările listet în bibliografie, în ordinea alfabetică a numelui autorilor, se vor prezenta sub forma: autor(i), anul publicării, titlul lucrării, editura/periodic, orașul, numărul, pagini, în maniera următoare:
 • periodice: Scohy, J.-R, 1990: Le frêne commun (2-ème partie). Silva Belgica, voi. 97(5), pp. 43-48.
 • cărți: Thill,A., 1970: Le frêne et sa culture.

Les Presses Agronomiques de Gembloux, A.S.B.L., Gembloux, 85p.

 1. după bibliografie se prezintă numele autorului (autorilor), locul de muncă, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail.
 2. după datele autorilor se prezintă titlul și rezumatul (Abstract) articolului, ambele în limba română și limba engleză. Rezumatul va avea 500 – 1000 semne și va fi urmat de maximum 5 cuvinte cheie (Keywords), scrise cu caractere îngroșate și aplecate.
 3. răspunderea asupra conținutului și calității lucrării revine în primul rând autorului (autorilor) lucrării.

11. se vor aplica numai acele materiale care sunt avizate favorabil de către recenzenți stabiliți de colegiul de redacție.