Secțiunea a II-a – diverse

Materialele propuse spre publicare vor fi mai scurte decât cele pentru secțiunea 1(1-4 pagini format A4) și se includ în rubricile:

– Aniversări, Comemorări, Necrolog;
– Cronică – privind conferințe, simpozioane, consfatuiri, sesiuni tehnico-științifice, contacte la nivel internațional;

– Din activitatea ministerului de resort, R.N.P. – Romsilva, A.S.A.S., Societății „Progresul Silvic”, facultăților de silvicultură, organizațiilor guvernamentale si nonguvernamentale;
– Puncte de vedere;
– Recenzii, pentru lucrări importante publicate în țară sau în străinătate;
– Revista revistelor, referitoare la articole de mare interes apărute în publicații forestiere straine, predominant europene;
– Alte informații legate de manifestări cu caracter intern și internațional din domeniul silviculturii.
Materialele primite la redacție nu se înapoiază autorilor.
Lucrările, imprimate pe hârtie, dar și pe suport electronic (CD, DVD), se depun sau se transmit prin poștă la sediul Revistei Pădurilor: b-dul Magheru, nr. 31, sector , București, sector 1, București, e-mail: contact@revistapădurilor.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.