Revista Pădurilor la zi

Revista Pădurilor  Nr. 3 / 2021

Muncitorii forestieri de la recoltarea arborilor și colectarea lemnului – caracterizare, calificare, competențe

* Răzvan V. CÂMPU

* Marius D. IFTIME

 


Indicatori ai productivității arboretelor amestecate de rășinoase cu fag

* Avram CICŞA

* Gheorghe Marian TUDORAN

* Maria BOROEANU

* Alexandru Claudiu DOBRE

* Gheorghe SPÂRCHEZ

 


Analiza economică și financiară a soluțiilor tehnice utilizate în reabilitarea suprastructurii drumurilor forestiere

* Ioan BITIR

* Elena Camelia MUŞAT

* Valentina Doina CIOBANU