Revista Pădurilor

Revistă tenico-științifică de profil silvic care apare fără întrerupere din anul 1886 an în care mari oameni ai țării noastre precum, I. Kalinderu, C.F Robescu și nu numai, au decis susținerea și promovarea celei ce va fi „Revista Pădurilor” – astăzi aflându-se printre cele mai vechi vechi reviste de profil.

Si pentru că nu exista text mai potrivit pentru a defini scopul acestei frumoase publicații, iata ce spune C.F Robescu în primul număr din Revista Pădurilor apărut la 1886:

SCOPUL REVISTEI

„Mult timp s`a contestat și la noi în România, importanța ce pot avea pădurile din punctul de vedere agricol, climateric și chiar din punctul de vedere al industriei națonale și comerciului în general.

Grație progresului realisat de câți-va ani, în tóte ramurile activităței nóstre naționale, și mai cu sémă grație sciinței care începe a patrunde în tóte stratele societaței, cestiunea pădurilor începe și dénsa a `și lua un loc în solicitudinea nóastră de tot ce atinge progresul economic al patriei. Protecțiunea pădurilor în contra devastărilor inconsciente, a făcut un pas înainte, cam slab, dară totuși se manifestă prin apărarea pădurilor de la munte. Sperăm că va veni rêndul și celor de la camp.

Pentru cultura rațională sau esploatațiunea sciințifică a pădurilor statului, caro trebue să serve de model particularilor, s`au făcut încercări laudabile prin respândirea sciinței silvice, sau prin instruirea agenților silvici în școli speciale.

Când cestiunea școlei silvice `și va lua o soluțiune definitivă, trecênd din starea de peregrinajiu în care se află, într`o stare normală, vom pune o temelie solidă chiar întregului serviciu silvic.

Pe atari baze culte, se va putea desvolta cu înlesnire administrațiunea silvică. Fructele ce ne va da, vor proba că o bună gospodărire silvică, instituită chiar cu sacrificii bănești la început, nu va întârdia a aproba chiar mai sceptici, că era indispensabile.

Pentru desvoltarea acestor factori ai prosperităței pădurilor nóstre, pentru răspândirea ideilor practice de cultură a pădurilor a fost creată revista pădurilor.

Vom fi fericiți dacă o mică parte a scopului ce ne am propus, împreună cu colaboratorii acestei reviste, va fi atinsă; însă pentru aceasta, concursul celor ce se intereséza de acest avut național, ne este indispensabil”

C.F Robescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *